วิธีชำระเงินโดยการโอน

1 โอนเงินมาที่บัญชี

  • กสิกรไทย 063-8-37299-1 บมจ. เอ็นดีเวิร์ค

2 ส่ง3สิ่งนี้ให้อาจารย์ดี้ทางไลน์แอด ID: @jarndy_3d

  • สลิปโอน
  • Email
  • เบอร์โทร์


3 เจ้าหน้าที่จะส่งusername , password

เข้าเรียนให้ทางemail ภายใน 1วัน