Ebook How to Interior V-Ray3.4

อีบุ๊คสอนเรนเดอร์งานภายใน l อาจรย์ดี้

 

ผลงานของผู้เรียนจากอีบุ๊คCourse Curriculumวิธีสั่งซื้อและเข้าใช้งานอีบุ๊ค

Your Instructor


อาจารย์ ดี้
อาจารย์ ดี้

สวัสดีครับ

อ.ดี้ ชื่นชอบการเรนเดอร์งานทั้งภายนอกและภายในมากตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัย ทุกวันนี้ อ.ดี้ ก็ทำงานเรนเดอร์มาตลอดเลยเป็นที่มาของการเปิดเพจสอนและเปิดยูทูปสอนพวกเทคนิคการเรนเดอร์งานทางสถาปัตยกรรมที่มาจากประสบการณ์ของ อ.ดี้ รวมถึงคอร์สเรียนต่างๆในเว็บ Ndwork นี้ด้วย


อาชีพ : สถาปนิกอิสระ , อาจารย์พิเศษ , วิทยากร , Youtuber


Get started now!